R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Warunki prawne korzystania z R-Serwisu


 

Warunki prawne korzystania z treści publikowanych na stronach Serwisu

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności autora za treść stron Serwisu

Materiały zamieszczone na stronach innych serwisów internetowych, do których na stronach Serwisu zamieszczone zostały e-odsyłacze


Warunki prawne korzystania z treści publikowanych na stronach Serwisu

Niniejszy serwis internetowy zawiera treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie oraz bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 2001.128.1402), w szczególności:

Korzystanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie tych treści jest chronione przepisami wspomnianych ustaw.

Każdy jednak, w tym także kancelarie prawne, może nieodpłatnie korzystać z treści zawartych na stronach Serwisu, w szczególności w celu dochodzenia własnych roszczeń z tytułu bezprawnie przejętego przez Państwo majątku.

Powyższa zgoda nie obejmuje prawa do reprodukcji i dalszego rozpowszechniania treści Serwisu – w całości lub części - w celach zarobkowych.


Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności autora za treść stron Serwisu

Treści udostępniane na stronach Serwisu są zbierane, opracowywane i przedstawiane według najlepszej wiedzy i wiary Autora, który jest skutecznym praktykiem reprywatyzacji. Autor nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawność merytoryczną treści zawartych na stronach Serwisu, ich optymalność i aktualność oraz za ew. szkody mogące wyniknąć z ich użycia przy dochodzeniu roszczeń reprywatyzacyjnych.

Autor zaleca, aby przed praktycznym zastosowaniem informacji uzyskanych ze stron Serwisu sprawdzić każdorazowo podane w Serwisie informacje w oryginalnych źródłach cytowanych w Serwisie (ułatwiają to linki do publikacji umieszczonych na innych serwisów internetowych) i/lub skorzystania z profesjonalnej pomocy prawników specjalizujących się w określonych zagadnieniach (np. reprywatyzacyjnych, spadkowych, podatkowych), na przykład wymienionych na naszej liście prawników prowadzących podobne – opisywane przez prasę – sprawy.

Równocześnie autor wyraża przekonanie, że podane na stronach Serwisu informacje okażą się pomocne w dochodzeniu roszczeń, wskazując przynajmniej przepisy, zagadnienia i instytucje, które wiążą się z określonego rodzaju sprawami reprywatyzacyjnymi.


Materiały zamieszczone na stronach innych serwisów internetowych, do których na stronach Serwisu zamieszczone zostały e-odsyłacze

Powyższa ograniczona zgoda na korzystanie z treści Serwisu nie dotyczy opinii, porad prawnych i innych materiałów zamieszczonych na stronach innych , często  w profesjonalnych serwisów internetowych takich instytucji jak wydawnictwo LEX, dziennik Rzeczpospolita, czy Sejm RP, do których na stronach Serwisu zamieszczone zostały jedynie e-odsyłacze, a których autorami są inne osoby, w szczególności prawnicy i dziennikarze, zwykle doświadczeni profesjonaliści.

Do powyższych cudzych opinii, porad prawnych i innych materiałów zamieszczonych na stronach innych serwisów internetowych nie ma oczywiście także zastosowania powyższe zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności autora za treść stron Serwisu.  


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.20